aaaa
Επιστροφή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) EU Funds for Greece Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους
Επιλέξτε σελίδα πατώντας τις 3 γραμμές δεξιά >>

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» συστάθηκε με την ΚΥΑ με Αριθ. Δ13/Φ5.27/18038 (ΦΕΚ 1502 Β’/8.12.2000).

Με βάση τα άρθρα 5 (παρ. 1) και 6 του N 4314/2014 (Α’ 265), μετονομάστηκε σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ (2014 -2020) και υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με βάση το ΦΕΚ 1248/24-06-2015 έγινε αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014. Με βάση το ΦΕΚ 2064/15-06-2017 έγινε τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014.

Η Υπηρεσία ήταν υπεύθυνη για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ, ΚΠΣ 2000 – 2006) και «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007 -2013).

Επιπροσθέτως, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 είχε και αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας με πόρους που της είχαν εκχωρηθεί από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  και από τα Τομεακά  Επιχειρησιακά Προγράμματα   «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 -2020) που εγκρίθηκε από την Ε.Ε στις 18.12.2014.

Επιπροσθέτως, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει και αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης με πόρους που της έχουν εκχωρηθεί από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και  Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙ»), καθώς και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (για τη Δράση «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών»).

 

Οργανόγραμμα ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚΟργανόγραμμα ΕΠΑνΕΚ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» συγκροτείται από οκτώ (8) Μονάδες ως εξής:

  • Α1. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος και οριζόντιων θεμάτων.
  • Α2. Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων των Θεματικών Στόχων 1, 2, 4 και 7, συμπεριλαμβανομένων πράξεων ΤΠΕ των θεματικών στόχων αυτών καθώς και πράξεων τεχνικής βοήθειας οριζόντιου χαρακτήρα.
  • Α3. Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων των Θεματικών Στόχων 3, 6, 8, 10 και 11, συμπεριλαμβανομένων πράξεων ΤΠΕ των θεματικών στόχων αυτών.
  • Β1. Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 1,4, και 7 πλην των πράξεων ΤΠΕ.
  • Β2. Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 3 πλην των πράξεων ΤΠΕ.
  • Β3. Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 6,8,10 και 11 πλην των πράξεων ΤΠΕ.
  • Β4. Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 2, καθώς και των πράξεων ΤΠΕ των λοιπών θεματικών στόχων.
  • Γ. Οργάνωσης – Υποστήριξης.

 

Στελέχωση ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στελεχώνεται με προσωπικό από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν 3614/2007.

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ περιγράφονται αναλυτικά στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: 44212/ΚΠΣ Γ’ 301/ΦΕΚ Β’ 1623/29.12.2000 και 2974/666Δ/Φ.04/ ΦΕΚ Β’ 564/1.4.2008

Τηλεφωνικός Κατάλογος ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προχώρησε από τον Ιούνιο 2003 στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο κι έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΝ ISO 9001: 20015 και επαναπιστοποιείται ανά τριετία.

Οι διαδικασίες του συστήματος, ενημερώνονται συνεχώς και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Επαναξιολόγηση του Πιστοποιητικού κατά EN ISO 9001:20015 που διαθέτει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, πραγματοποιείται ετησίως από την TUV HELLAS (RWTUV) SΑ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (ενταγμένα έργα)

 

Απόφαση για τη δημιουργία νέου καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Ο κατάλογος είναι εμπλουτισμένος με πρόσθετες κατηγορίες προμηθευτών, ειδικότερα στην κατηγορία Β5 που αφορά σε Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κατηγορίες Αξιολογητών Έργων Εξοικονόμησης  & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έργων ΤΠΤΠΕ, Τεχνικών Έργων – Υποδομών κ.ά.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31-12-2023.

Δείτε εδώ τα αρχεία εγγραφής και επανεγγραφής καθώς και το υλικό συμπλήρωσης των αιτήσεων στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

 

Προγενέστεροι Κατάλογοι συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών:

Κατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2016
Κατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2017

Εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Καλές πρακτικές | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Εργαλεία ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση επιχειρήσεων | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Escrow Account | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
EquiFund | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
EU in my region | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
ΕΚΤ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Ανάπτυξη.gr | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
ΕΦΕΠΑΕ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
ΕΠΑΝ ΙΙ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)