aaaa
Επιστροφή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) EU Funds for Greece Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους
Επιλέξτε σελίδα πατώντας τις 3 γραμμές δεξιά >>

Νομοθεσία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε αρχεία Ευρωπαϊκών Κανονισμών, ΦΕΚ, σημαντικές εγκυκλίους και νόμους σχετικά με τη διαχείριση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2014 – 2020.

Α1. Διαρθρωτικά Ταμεία, Γενικοί Κανονισμοί

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 1046 /2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012
– Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όλων των Ταμείων 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

Α2. Διαρθρωτικά Ταμεία, Εκτελεστικοί Κανονισμοί

– Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ΚΜ και της Επιτροπής 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013
Eκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων 
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014  σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 

Α3. Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο
Α4. Διαχειριστική Αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης
Α5. Ενδιάμεσοι Φορείς, Αρμοδιότητες

 

ΦΕΚ και Αποφάσεις ορισμού φορέων ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ

Εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Καλές πρακτικές | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Εργαλεία ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση επιχειρήσεων | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Escrow Account | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
EquiFund | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
EU in my region | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
ΕΚΤ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Ανάπτυξη.gr | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
ΕΦΕΠΑΕ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
ΕΠΑΝ ΙΙ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Πολιτική κατά της Απάτης | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) Εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) Καλές πρακτικές | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
EU in my region | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) Ανάπτυξη.gr | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) ΕΦΕΠΑΕ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) ΕΠΑΝ ΙΙ| Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)