aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/04/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 089

Προϋπολογισμός: 9.630.001 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-07: «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων». Πιο ειδικά, η προτεινόμενη δράση στοχεύει στην προσαρμογή: α) των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα- ανεξάρτητα από τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο εντάσσονται και β) των εργαζομένων που επιθυμούν να απασχοληθούν στο εμπόριο, για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις εμπορικές πωλήσεις.

Αυτό επιδιώκεται μέσω της προσαρμογής τους στα δεδομένα της ψηφιακής εποχής και της υιοθέτησης της στρατηγικής της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς (Digital Single Market – DSM), που ήδη προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την εφαρμογή της δράσης οι ωφελούμενοι/εργαζόμενοι αναμένεται να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας αποκτώντας πρόσθετες δεξιότητες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της επαγγελματικής τους κινητικότητας ή την αναβάθμιση του εργασιακού τους ρόλου. Παράλληλα, θα αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι διαρθρωτικές αδυναμίες που κατέδειξε η οικονομική κρίση και θα επιτευχθεί η προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις που προδιαγράφουν τη ζήτηση σε νέες ειδικότητες με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Για το σκοπό αυτόν, στην προτεινόμενη δράση περιλαμβάνονται ενέργειες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης εργαζομένων στο εμπόριο ή/και εκείνων που επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό. Οι ενέργειες αυτές εμπίπτουν σε δύο άξονες παρέμβασης:

– Απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων για τη μετάβαση από το παραδοσιακό εμπόριο στην ψηφιακή εποχή και το ηλεκτρονικό εμπόριο,
– Βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σήμερα ένα πολύ σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης που παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διευρύνουν το πελατολόγιό τους, να μειώσουν τα κόστη διάθεσης και κατά συνέπεια να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους.

Στην παρούσα δράσης δύνανται να περιλαμβάνονται ενέργειες, ενδεικτικά, όπως:

1. Χαρτογράφηση των αναγκών της ομάδας στόχου στην οποία απευθύνεται η παρέμβαση σε δύο άξονες παρέμβασης:

α) ψηφιακές γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για το πέρασμα από το παραδοσιακό εμπόριο στην ψηφιακή εποχή και το e- εμπόριο και

β) γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας στο εμπόριο. Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η ανάδειξη των σημαντικότερων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων που συνδέονται με την εξέλιξη και τις ανάγκες του εμπορίου σε όρους ψηφιακής προσαρμογής και βελτιστοποίησης των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας (όπως π.χ. e-commerce, e-marketplace, διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση διεργασιών σε ένα σύστημα logistics, εφοδιαστική αλυσίδα και εξαγωγικό εμπόριο), η αποτύπωση των κρίσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα σημαντικότερα σχετικά επαγγέλματα/ειδικότητες και η διατύπωση των διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων για την προσαρμογή των εργαζομένων στα νέα δεδομένα που απαιτούν ειδικότητες και δεξιότητες (οριζόντιες και κάθετες) στους προαναφερθέντες άξονες.

2. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης σε εργαζομένους. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι ενίσχυση των ωφελουμένων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.

3. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Αντικείμενο της ενέργειας αυτής είναι η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για 7.000 ωφελούμενους (τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες γνώσεις και δεξιότητες) στα ευρύτερα θεματικά πεδία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

4. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων. Στόχος της ενέργειας είναι να συνδεθεί η πιστοποίηση προσόντων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελουμένων του Προγράμματος. Η πιστοποίηση των ωφελουμένων μέσω αξιολόγηση των γνώσεων και της ικανότητάς τους θα γίνει από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

5. Ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η διασφάλιση της ευρείας ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και η δημοσιότητα της Πράξης. Η δράση θα πρέπει υλοποιηθεί αποκλειστικά με ανάθεση σε τρίτους μέσω ανοιχτής δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου (ίση μεταχείριση υποψηφίων αναδόχων, διαφάνεια, δημοσιότητα της διαδικασίας, αναλογικός χαρακτήρας του ανταλλάγματος του αναδόχου, αρχή του πραγματικού ανταγωνισμού). Ενέργειες που δύνανται να υλοποιηθούν με τη διαδικασία των ιδίων μέσων σχετίζονται μόνον με την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων.

1.2. Ειδικοί Όροι:

1. Από τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής.

2. Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να εξασφαλίζει την επίτευξη της πανελλαδικής κάλυψης της παρέμβασης που προτείνει. Εφόσον τεκμηριώνεται, επιτρέπεται η παρέμβαση να μην καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας αλλά να υλοποιηθεί σε λιγότερες γεωγραφικές Περιφέρειες, υπό τον όρο να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία γεωγραφική Περιφέρεια από κάθε μία από τις κατηγορίες Περιφερειών, ανά άξονα προτεραιότητας, της παρούσας Πρόσκλησης. Επιπλέον θα πρέπει να ακολουθείται, τεκμηριωμένα, στα υποέργα κατάρτισης και πιστοποίησης, η γεωγραφική κατανομή ανά κατηγορία Περιφερειών (ανά άξονα προτεραιότητας) που αναφέρεται στην ενότητα 3. Οικονομικά Στοιχεία της Πρόσκλησης.

3. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει επιλεκτική μεταχείριση καμίας επιχείρησης ή κλάδου επιχειρήσεων.

4. Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να λάβει υπόψη του τα οριζόμενα στο Παράρτημα III: Ειδικοί όροι για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και την πιστοποίηση των ωφελουμένων.

5. Όταν η υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (e-learning) ο δικαιούχος οφείλει υποχρεωτικά να λάβει υπόψη του και να συμμορφωθεί με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα IV: Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη Μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (e-learning).

6. Το γνωστικό περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης που εντάσσεται στο σχέδιο δράσης θα πρέπει να καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, το αντικείμενο των εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί κι εξετάζει το Σχήμα Πιστοποίησης που προτείνεται να εφαρμοστεί.

7. Η πρακτική άσκηση, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των ωφελουμένων πραγματοποιείται μόνον εκτός ωραρίου και δεν επιτρέπεται να διενεργείται στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι ωφελούμενοι καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις των παρόχων κατάρτισης ή συνδεδεμένες με αυτούς ή/και σε εκείνες που συνδέονται – με οποιοδήποτε τρόπο – με τους ωφελούμενους από την εφαρμογή της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να καλύπτονται λειτουργικές ή άλλες δαπάνες των επιχειρήσεων στις οποίες διενεργείται η πρακτική άσκηση και θα πρέπει να εξετάζονται οι τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ για την ύπαρξη ή μη κρατικής ενίσχυσης.

Πληροφορίες: Σ. Σπηλιοπούλου, Τηλ.: 2131503648, e-mail: spilispi@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

13/06/2018  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»
02/03/2018
  Ορθή Επανάληψη – 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
28/02/2018  1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
30/11/2017  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
30/11/2017  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης