aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Εισαγωγή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε πενήντα επτά (57) περιοχές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/12/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/12/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 116

Προϋπολογισμός: 25.865.046,00 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή αποτύπωση του Δικτύου Διανομής Μ.Τ. και Χ.Τ. και η καταχώρηση των συνδέσεων χρηστών (καταναλωτών και παραγωγών) μέσω μηχανογραφικού συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) σε 57 περιοχές της Διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Το εν λόγω μηχανογραφικό σύστημα θα υποστηρίζει, επιπλέον, την παρακολούθηση εκτέλεσης έργων και τον εντοπισμό των τμημάτων του δικτύου στα οποία απαιτείται ενίσχυση ή ανακαίνιση και θα παρέχει ενημέρωση για τη συχνότητα και τη θέση των βλαβών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην μείωση του χρόνου σύνδεσης χρηστών, καθώς και στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου.

Στους χρήστες του δικτύου που θα αποτυπωθούν περιλαμβάνονται και οι παραγωγοί ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί η παρακολούθησή τους, καθώς και η άντληση και η επεξεργασία σχετικών πληροφοριών, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα επεξεργασίας αποτελεσμάτων πολιτικών ανάπτυξης ΑΠΕ.

Η υλοποίηση του συστήματος αυτού θα συμβάλλει άμεσα στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του δικτύου διανομής, ενώ έμμεσα θα συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου διασφαλίζεται ο ενεργειακός εφοδιασμός, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας σε συνδυασμό με την προστασία του καταναλωτή που αποτελεί κεντρικό πυλώνα του ΕΠΑνΕΚ.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το Άρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

Προαπαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία για το έργο είναι η έκδοση σχετικής ΚΥΑ για τον καθορισμό της πράξης, του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, 2131503644, e- mail:koukou@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

06/12/2018  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
06/12/2018  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης