aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

 

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και
β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 1. Δαπάνες προσωπικού.
 2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
 3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
 4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 7. Δαπάνες καινοτομίας
 8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε €:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000 € εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
350.000 € εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
450.000 € εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
500.000 € εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000 €
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000 €

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 410.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 342.535.722 €

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Α’ Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση, ήτοι έως και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Για τους επόμενους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.

– το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
– τις ιστοσελίδες:

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, ότι πληροφορίες σχετικά με την Επιχειρηματική Ανακάλυψη είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=128I509I1380I646I528369

 

Σχετικά Αρχεία

14/03/2019  Έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Παρέμβασης II 
14/03/2019  Τροποποίηση της απόφασης Προσωρινού Καταλόγου μετά την εξέταση των ενστάσεων – Παρέμβαση IΙ
21/12/2018  Παρέμβαση Ι – Επικαιροποίηση Προσωρινού Πίνακα
21/12/2018  Παρέμβαση Ι – Αποτελέσματα Ενστάσεων – Επικαιροποίηση Οριστικών Αποτελεσμάτων
17/10/2018  Δέκατη (10η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης – Παρέμβαση ΙΙ
17/10/2018  Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Παρέμβαση ΙΙ
10/10/2018  Τροποποίηση της Απόφασης Προσωρινού καταλόγου μετά την εξέταση των ενστάσεων – Παρέμβαση ΙΙΙ 
07/09/2018  Ένατη (9η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης – Παρέμβαση ΙΙ
01/08/2018 
Όγδοη (8η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης – Παρέμβαση ΙΙ
26/07/2018 
Έβδομη (7η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης – Παρέμβαση ΙΙ
24/07/2018 
Έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων της Παρέμβασης III
19/07/2018 
Έκτη (6η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης – Παρέμβαση ΙΙ
10/07/2018  Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης – Παρέμβαση ΙΙ
29/06/2018 
Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης – Παρέμβαση Ι &ΙΙ
29/06/2018 
Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Ι
05/06/2018 
Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης – Παρέμβαση ΙΙ
25/05/2018 
Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης – Παρέμβαση Ι
24/05/2018 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρώτης (1ης) Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης – Παρέμβαση I
09/05/2018 
Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης – Παρέμβαση Ι
20/03/2018 
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τα ερευνητικά έργα του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ
16/03/2018 
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Παρέμβαση ΙΙΙ 
16/03/2018 
Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Παρέμβαση ΙΙΙ
01/02/2018
  Συμπληρωματικός προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” της Ενιαίας Δράσης
31/01/2018  4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
17/1/2018  Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση ΙΙ «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
29/11/2017  Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
27/11/2017  Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης II “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς”
23/11/2017  Διευκρινιστικά ερωτήματα σε ακολουθία του Α.Π. 42649/ΕΥΚΕ 5351/10-04-2017 εγγράφου της ΕΥΚΕ (Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε. Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μια επιχείρησης ως προβληματικής)
08/11/2017  Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας για Έργα της Δράσης – Παράρτημα IX της Αναλυτικής Πρόσκλησης (αρχείο word)
30/10/2017  Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”
26/10/2017  3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
22/09/2017  Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ
26/06/2017  Απόφαση έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων
13/06/2017  Ζητήματα Εφαρμογής Κανονισμού Ε.Ε 651/2014
02/06/2017  2η Τροποποίηση και Παράταση έως τις 15/6/2017 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
02/06/2017 Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» Α Κύκλος (4η έκδοση – εμπλουτισμός/αλλαγή των ερωτήσεων 36, 38, 53, 68, 80 και β) Προσθήκη νέας ερώτησης 82)
19/05/2017  Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» Α Κύκλος (3η έκδοση – προσθήκη Ερωτήσεων αριθ. 66 – 81 και τροποποίηση 35 38 46 56 60 & 64 – 19/5/2017)
19/05/2017  Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, 4η έκδοση
11/05/2017  Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης έως και την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00
13/04/2017  Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, 3η έκδοση – 11042017
07/04/2017    Οδηγίες Συμπλήρωσης για το βήμα IV – Επισυναπτόμενα Έγγραφα
29/03/2017  2η Έκδοση Εντύπου Υποβολής Πρότασης Ερευνητικού Έργου (Υπόδειγμα)
24/03/2017  Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» Α Κύκλος (2η έκδοση – προσθήκη Ερωτήσεων αριθ. 47 – 65 και τροποποίηση 23 29 & 30 – 24/3/2017)
23/03/2017  Εγχειρίδιο_ΠΣΚΕ_Ερευνώ_Δημιουργώ_Καινοτομώ_2η_Εκδοση_23032017_αλλαγή I 2 4_Ι 3 4_ I 4 5_II 1 5_II 2 1
13/03/2017  Περίληψη Πρόσκλησης Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
13/03/2017  Έντυπο Υποβολής Πρότασης Ερευνητικού Έργου (Υπόδειγμα)
13/03/2017  Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας
13/03/2017  Υπόδειγμα Ερωτήσεων
13/03/2017  Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης
13/03/2017  Κατηγοριοποίηση HORIZON 2020
13/03/2017  Οδηγός Χρήστη για τον Ορισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
10/03/2017  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
10/03/2017  Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» Α’ Κύκλος (Ορθή επανάληψη ως προς τις ερωτήσεις 3,13,24,30,42,46)