aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) – Ανδρος & Ανδρος – Τήνος

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 31/07/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/08/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/10/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 103

Προϋπολογισμός: 6.290.448 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στoν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών για δύο (2) διασυνδέσεις, που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες διασυνδέσεις Λιβάδι (Ν. Εύβοια) – Άνδρος και Άνδρος -Τήνος. Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

  • σημαντική βελτίωση της αξιοπιστίας της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, καθ’ ότι η διασύνδεση Λιβάδι – Άνδρος και Άνδρος – Τήνος αποτελεί τη δεύτερη τροφοδότηση των Κυκλάδων από την ηπειρωτική χώρα μέσω της Εύβοιας.
  • Επίλυση των θεμάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης λόγω υδραυλικής διαρροής μονωτικού ελαίου στα προϋπάρχοντα υποβρύχια καλώδια.

Το έργο συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη βελτίωση της ευστάθειας του εθνικού ενεργειακού συστήματος, παράγοντες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το Άρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 48 επιλέξιμες δαπάνες είναι οι επενδυτικές δαπάνες και το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων ή μέσω μηχανισμού ανάκτησης.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, Τηλ: 2131503644, 2107450832, Εmail: koukou@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

26/02/2019  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν. Εύβοια) – Άνδρος & Άνδρος – Τήνος»
31/07/2018  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
31/07/2018  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης