aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ Κύκλος)

 

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ο Β’ Κύκλος της Ενιαίας Δράσης αποτελεί συνέχεια του Α’ Κύκλου.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι 542.535.722 €. Ο Προϋπολογισμός του Β’ Κύκλου ανέρχεται σε 200.000.000 €.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης των έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Β Κύκλου της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες παρεμβάσεων (Πράξεων):

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η Παρέμβαση Ι στον Β’ Κύκλο επεκτείνει τη στόχευσή της και σε μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί περισσότερο εμφατικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού.

Οι παρεμβάσεις ΙΙ και ΙΙΙ παραμένουν ίδιες, ως προς τη στόχευσή τους, όπως στον Α Κύκλο.

Η Παρέμβαση IV αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του Horizon 2020 της Ε.Ε., δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις, αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε €:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
600.000 €
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000 €
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000 €.
IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεωνέργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV «Σφραγίδα Αριστείας», θα πρέπει να υλοποιηθούν στη χρονική διάρκεια που έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα H2020 – SME Instrument.

Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25 – 80%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα/Δαπάνη.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Β’ Κύκλο η Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ:

κ. Πούλου Σταυρούλα, τηλ.: +30 213 1300 082
κ. Κουτσοπούλου Μαρία, τηλ: +30 213 1300 145

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο στον Οδηγό, Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.

Στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Στις ιστοσελίδες:

 

Σχετικά Αρχεία

27/05/2019  Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης  [Παράταση υποβολής αιτήσεων]
21/05/2019  Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση (Β’ Κύκλος)  [Νέο Αρχείο]
05/04/2019  Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης
05/04/2019  Σύνοψη της Δράσης
04/04/2019  Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης, 1η Έκδοση (Β’ Κύκλος)
04/04/2019  Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση (Β’ Κύκλος)
04/04/2019  Περίληψη Παρέμβασης I: «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις»
04/04/2019  Περίληψη Παρέμβασης II: «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»
04/04/2019  Περίληψη Παρέμβασης III: «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»
04/04/2019  Περίληψη Παρέμβασης IV: «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις»
15/03/2019  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης (Β’ Κύκλος)