aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Μετρητικός Ρυθμιστικός Σταθμός στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 09/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/01/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 078

Προϋπολογισμός: 5.448.863,90 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση Μ/Ρ Σταθμού στη Νέα Μεσημβρία για τις ανάγκες σύνδεσης και διασφάλισης μονο-κατευθυντήριας ροής από τον ΤΑΡ στο ΕΣΦΑ, με τεχνική δυναμικότητα τουλάχιστον 10 εκατ. Nm3/ημέρα. Ο εν λόγω  Μ/Ρ σταθμός είναι απαραίτητος λόγω της διαφοράς πίεσης λειτουργίας των δύο συστημάτων (93 barg και 66,4 barg, αντίστοιχα). Το σημείο διασύνδεσης των δύο δικτύων αποτελεί εκτέλεση των προβλεπόμενων στη Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας και της κοινής απόφασης των Ρυθμιστών Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας για την εξαίρεση του ΤΑΡ από την Ελεύθερη Πρόσβαση Τρίτων, βάσει των οποίων πρέπει να υλοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) σημείο διασύνδεσης των δικτύων ΕΣΦΑ – ΤΑΡ με τεχνική δυναμικότητα τουλάχιστον 10 εκατ. Nm3/ημέρα και δυνατότητα αμφίδρομης ροής (biectional flow).

Το έργο αφορά στην:

α) μελέτη και κατασκευή του Μετρητικού Σταθμού,
β) κατασκευή μικρού μήκους αγωγού υψηλής πίεσης για την διασύνδεση των δύο συστημάτων και
γ) αγορά των απαραίτητων εκτάσεων για την εγκατάσταση του μετρητικού σταθμού, αλλά συμπιεστή μελλοντικά.

Το έργο είναι ενταγμένο στον κατάλογο με τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος που κατάρτισε η Επιτροπή τον Νοέμβριο 2015 (κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 89/2016). Η ανάπτυξη της ανωτέρω υποδομής συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διείσδυση του φυσικού αερίου στη χώρα.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το Άρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

Προαπαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία για το έργο είναι η έκδοση σχετικής ΚΥΑ για τον καθορισμό της πράξης, του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, Τηλ.: 2131503644, Email: koukou@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

18/10/2018  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σταθμός Μ/Ρ στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP»
09/11/2017  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
09/11/2017  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης