aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Νέο Κέντρο Διανομής ‘Iλιου και διπλή καλωδιακή γραμμή Υψηλής Τάσης Κέντρου Διανομής ‘Ιλιου – ΚΥΤ Αχαρνών

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/09/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: –
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/10/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 064

Προϋπολογισμός: 19.675.622 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Τα Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) αποτελούν υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης με αμιγώς υπόγειο εισερχόμενο και εξερχόμενο δίκτυο. Συγκεκριμένα παραλαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο Υψηλής Τάσης (150 kV) μέσω καλωδιακών γραμμών 150 kV μετασχηματίζοντας τη σε χαμηλότερο επίπεδο Μέσης Τάσης (20 kV), ώστε να διανεμηθεί στη συνέχεια προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω του δικτύου διανομής της ευρύτερης περιοχής εξυπηρέτησης του Κ/Δ.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από:

Α) Νέο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου G.I.S Ίλιου (Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ).
Β) Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου πιλοτ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή ΚΥΤ Αχαρνών – Κ/Δ Ίλιου.

Το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής όπου εγκαθίσταται, τροφοδοτώντας σημαντικές και καίριες υποδομές (Δημόσια κτίρια, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κ.α.), ενώ συμβάλλουν, επίσης, στην επιπλέον ανάπτυξη των ΑΠΕ. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ των υποσταθμών του συστήματος μεταφοράς, που γίνεται για λόγους αξιοπιστίας και ποιότητας τροφοδότησης, όπως και μείωσης των απωλειών και βελτίωσης της ευστάθειας του όλου συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού που αποτελεί στόχο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το Άρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 επιλέξιμες δαπάνες είναι οι επενδυτικές δαπάνες και το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων ή μέσω μηχανισμού ανάκτησης.

Προαπαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία για το έργο είναι η έκδοση σχετικής ΚΥΑ για τον καθορισμό της πράξης, του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, Τηλ.: 2131503644, Email: koukou@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

01/08/2018  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κ/Δ ΙΛΙΟΥ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΙΛΙΟΥ – ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ»
06/09/2017 
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
06/09/2017  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης