aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙI

 

generic EPAnEK logo | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/11/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/11/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 046

Προϋπολογισμός: 400.000.000 €

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών – Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) , η στήριξη των μέσων αυτών βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την αποτυχία της αγοράς, το χρηματοδοτικό κενό, το εκτιμώμενο επίπεδο και τύπο των επενδυτικών αναγκών καθώς και την επιθυμητή μόχλευση των δημόσιων πόρων με την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η αξιολόγηση αυτή υλοποιήθηκε και κατέδειξε την ανάγκη λειτουργίας ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου το οποίο θα συνεπενδύει μαζί με τις Τράπεζες σε χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να παρέχονται στις επιχειρήσεις δανειακά και εγγυοδοτικά προϊόντα με ευνοϊκούς όρους.

Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ).

Ειδικότερα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) με τους 9 στρατηγικούς τομείς του Προγράμματος, αφορούν σε οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Πληροφορίες: Ροζαλία Θαλασσινού, Τηλ.: 2107450887, Email: rthalassinou@mou.gr

 

Σχετικά Αρχεία

07/12/2016  ΦΕΚ Σύστασης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ»
01/12/2016  Απόφαση Ένταξης της Πράξης
25/11/2016  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
25/11/2016  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης