aaaa
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 δράσεις για σένα - έργα για όλους

Αποφάσεις Ένταξης

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνονται οι εντάξεις έργων στο ΕΠΑνΕΚ. Κάντε κλικ στον τίτλο για να δείτε κάποιο συγκεκριμένο έργο και αντίστοιχα στην απόφαση ένταξης, για να δείτε το σχετικό αρχείο.

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων (Β’ κύκλος)

Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ «ΦΑΣΗ Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV ονομαστικής ικανότητας 2Χ200MVA Κρήτη – Πελοπόννησος»

Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Πρακτική Aσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)

Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) – Ανδρος & Ανδρος – Τήνος

Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ψηφιακό Άλμα

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (GEOINFRA)

Επέκταση πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών / Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στην περιγραφή και τον χαρακτηρισμό ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ σύμφωνα με την μέθοδο του ΔΣΕ

Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος – (A κύκλος)

“ERA-NETS 2018” – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ

Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (Β κύκλος)

Σταθμός συμπίεσης απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)

Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας – Β κύκλος

Απόφαση ‘Ενταξης της Πράξης «Σύσταση Ταμείου Υποδομών»

Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)

Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα

Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τηλεθέρμανση Αμυνταίου ισχύος 30 MW

Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου ΑΔΜΗΕ

Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών

Επιχειρούμε Έξω

Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β’ κύκλος)

Μετρητικός Ρυθμιστικός Σταθμός στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Νέο Κέντρο Διανομής ‘Iλιου και διπλή καλωδιακή γραμμή Υψηλής Τάσης Κέντρου Διανομής ‘Ιλιου – ΚΥΤ Αχαρνών

Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας

Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου

Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους δράσεων

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) Χανίων ΙΙ και Διπλή Καλωδιακή Γραμμή (Κ.Γ.) 150 kV Κ/Δ Χανίων ΙΙ – Υποσταθμού (Υ/Σ) Χανίων

Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Αποκατάσταση και ανάδειξη των σπηλαίων και των κτηριακών εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας – B

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

Εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 – Συλλογή & επεξεργασία δεικτών

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα

Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας

Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Gloud της ΓΓΠΣ

Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – “ΔΗΜΗΤΡΑ” για τον έλεγχο ψεκαστικών μηχανημάτων

Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχειων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE

Εικονικό Μουσείο “Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη”

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός

Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας

Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών»

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στις Περιφέρειες ΑΜΘ, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου και Κρήτης

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ

Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙI

Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας

Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων

Υπηρεσίες Δημιουργίας και Διάθεσης Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών

Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας

Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

2ο στάδιο της Β’ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας

Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί

Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης

Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Καταλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου

Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικές υποδομές

Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου

Υποστήριξη Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ “Ψηφιακή Σύγκλιση” (πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακή Σύγκλιση)

Aπορρύπανση-Aποκατάσταση Kτιρίου “ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ” στο ΤΠΛΛ

Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ με το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού- Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

«Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπoυργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)»

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΔΕμπ)

Υποστήριξη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)

Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ)

Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες-Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ( ΓΓΕΤ)

Υποστήριξη ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Καταγγελίες για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) Πολιτική κατά της Απάτης | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) Εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) Καλές πρακτικές | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
EU in my region | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) Ανάπτυξη.gr | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) ΕΦΕΠΑΕ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) ΕΠΑΝ ΙΙ| Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)